US Jubileumskommitté 225 år

US 225 års jubileumskommitté har bildats för att förbereda och säkerställa US 225 år 2021. Kommittén består av US ordförande (sammankallande) och följande US medlemmar.

Birgitta Björk

Ingegerd Andersson

Jan Ulmander

Anders Ernäs

Gunnar Hägglund

Kontaktperson (Sammankallande):


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub