US idag - verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsidé

Upsala Simsällskaps uppgift är att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom simidrott. Simidrotten ska organiseras effektivt och rikta sig till alla samhällsmedborgare.

Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, hälsa och motion, träning och tävlingsdeltagande både nationellt och internationellt. Därutöver omfattar verksamheten utbildning för tränare och funktionärer, ledarutveckling och skapande av arrangemang.

Vision

Upsala Simsällskaps vision är också att vara en av de ledande simklubbarna i Sverige Detta skall uppnås genom att, nu lika väl som under 1800-talet, vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i sitt upptagningsområde, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar.

Upsala Simsällskap skall vara den naturliga knutpunkten för alla i vårt upptagningsområde som vill komma i kontakt med vatten oavsett ålder, kön, etnicitet, och oavsett att vilja tävla eller motionera.

Resultatmässigt ska Upsala Simsällskap ha ambitionen att som klubb platsa bland de 20 bästa klubbarna i Sverige och individuellt årligen ha minst 1 simmare bland de 10 bästa i den grenen.

Förklaringar till visionen

Upsala Simsällskap ska kunna attrahera simmare på alla nivåer. Därför skall Simskoleverksamheten inom ramen för Upsala Simsällskap vara känd för att hålla en mycket hög nivå och det ska vara naturligt för föräldrar i Upsala Simsällskaps upptagningsområde att barnen går i Upsala Simsällskaps simskola. Därutöver skall det falla sig naturligt att barnen efter uppnådd simkunnighet fortsätter med simidrott där Upsala Simsällskaps verksamhet är det självklara valet. Upsala Simsällskap skall verka för att ge Uppsalas befolkning, oavsett ålder, en meningsfull verksamhet med simkunnighet och hälsa i fokus.

Upsala Simsällskap är världens äldsta aktiva simklubb. Många fina traditioner finns i klubben.

Vårt motto är att våra simmare, vare sig man är tävlingssimmare eller motionär finna en hemvist "från vaggan till graven". Upsala Simsällskap ska alltså vara den naturliga knutpunkten för vårt upptagningsområde för alla som vill simma.

Inom ramen för vår nuvarande verksamhet finns:

  • Simskola
  • Tränings- och Tävlingsgrupper
  • Vattenpolo
  • Mastersverksamhet
  • Motionssim

Klubben har genom åren fostrat många goda simmare som nått stora framgångar vid WM- och OS tävlingar. Bl.a Inger Thorngren, Birgitta Haagman, Anders Bellbring, Leif Ericsson, Rickard Milton, Ulf Eriksson, Lars-Ove Jansson, Christoffer Wikström, Jenny Johansson mfl.

Inom ramen för US verksamhet bedrivs också motionsdans genom Torsdagsdansarna.

Du är hjärtligt välkommen vare sig du är simmare, förälder, stödmedlem eller blivande sponsor

Målsättning

  • Målet för träningsverksamheten är att få våra ungdomar att prestera goda resultat på tävlingar samt att lära sig gott uppförande i och vid sidan av bassängen.
  • Ge barn, ungdomar och vuxna möjligheter till hälsobefrämjande och stimulerande aktiviteter.
  • Öka simkunnigheten hos kommunens invånare.
Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub