Miljö

Som en simförening ska Upsala Simsällskap vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera Upsala Simsällskap som en förening som deltar aktivt inom området miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje styrande, medarbetare, funktionär och medlem och väger in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Vi ska …
i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan.

Detta innebär att vi:

  • i vår vardag alltid tänker på vilken miljöpåverkan vårt handlande medför så att vi därmed medverkar till att vår miljöbelastning minskar

Vi ska …
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.


Detta innebär att vi:

  • försöker minska våra koldioxidutsläpp så att vi inte förvärrar växthuseffekten. Exempel på åtgärder vi gör och kan göra för att uppnå detta är att använda kollektiva färdmedel och köra miljöbilar i stor utsträckning.
  • Att vi uppmuntrar till samåkning vid resor med privatbilar.
  • ställer miljökrav vid inköp och så långt som det är ekonomiskt försvarbart köper det som är bäst för miljön

Vi ska …
Genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra leverantörer, medlemmar, kommuner, huvudmän för anläggningar m.fl.

Detta innebär att vi:

  • påverkar alla enligt ovan att beakta mijöaspekter vid varje enskilt beslut.
  • vi ställer krav på våra leverantörer i samband med upphandling/inköp
  • att vi påverkar kommuner i riktning att effektivisera anläggningar så att mängden energi ska reduceras.

Så att vi …
bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub