Doping

Upsala Simsällskap är en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Det innebär att du som medlem i Upsala Simsällskap även blir medlem i RF. Riksidrottsförbundet liksom Upsala Simsällskap tar avstånd från alla former av doping. Den som gör sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig verksamhet i två år.

Upsala Simsällskap välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna och tävla inom simning. Däremot säger vi nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat.

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.

Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.

Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.

Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Skulle någon bli ertappad hos oss skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att personen blir avstängd från träning hos oss i två år. Ser eller hör du något som liknar användning eller distribution av doping-preparat på vår anläggning, vänligen ta kontakt med verksamhetschefen.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub