Tävlings- och Träningspolicy


Följande principer har legat till grund för formuleringen av ovanstående policy:

  • Rättviseprincipen dvs man bör vara rättvis, vilket innebär att lika bör behandlas lika
  • Solidaritet innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa
  • Föreningsanda skapas av att ett antal frivilliga krafter gemensamt delar sin förenings vision och mål och vill bidra till att utveckla föreningen på ett osjälviskt sätt
  • Säkerhetsaspekten utgörs i allmänna ordalag av resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa

Alla tankar rörande rättvisa, solidaritet, föreningsanda och säkerhet är grundfundament i det föreningsarbete som vi arbetar för och efter. Det innebär att vi vill ha kontroll på kvalitén på de olika arrangemangen som våra simmare och ledare deltar på. Bland annat innebär detta arbete på att vi planerar och genomför saker tillsammans i föreningens namn. Målet är att skapa en verksamhet som är anpassade för de aktiva utifrån ekonomi, samverkan och social samvaro.

US tävlingar (egna eller arrangerade av andra klubbar)

Är simmare anmäld till alternativt accepterat uttagning till tävling arrangerad av US eller annan klubb är simmaren skyldig att deltaga såvitt inte giltigt skäl för bortovaro kan anges. Som giltigt skäl är t.ex. den enskilde simmarens egen sjukdom.

Simmare ska efterfölja tränares instruktion. Detta gäller också om uppsamling ska ske inför ett tävlingsmoment eller i samband med att tävlingsmoment genomförts. Simmare förväntas delta i den utsträckning som respektive grupps planering utvisar.

US träningsläger

Samma som ovan gäller.

US träningspass

Samma som ovan gäller.

Tävlingsplanering

Inför varje termin fastställer Simkommittén en planering över de tävlingar vi avser att delta på under terminen. Tävlingsplaneringen gäller utan undantag och finns tillgänglig på hemsidan.

Tävlingsplaneringen visar vilka tävlingar som är avsedda för respektive grupp. För att få delta på tävlingen måste simmarens familj uppfylla kraven på föräldraengagemang.

Vissa tävlingar, framför allt på högre nivå, har heatbegränsningar. Detta gör att man inte är garanterad plats bara för att man anmäler sig.

Anmälan

Respektive ansvarig tränare för de grupper som berörs av tävlingen skickar ut en förfrågan till simmarna cirka en månad före sista dag för anmälan. Tränaren i samråd med simmaren ansvarar för att simmaren anmäls på lämpliga grenar.

Anmälan sker alltid till simmarens egen tränare senast tre dagar innan sista anmälningsdag.

Tränare anmäler direkt i Tempus senast tre dagar innan sista anmälningsdag samt meddelar ansvarig tränare att anmälan är gjord.

Ansvarig tränare anmäler lag baserat på de anmälningar som ligger i Tempus på sista anmälningsdagen.

Egenavgifter

Simmaren debiteras för anmälningsavgiften för de grenar man anmält sig till. Faktura skickas ut i efterhand och ska betalas oavsett om man deltar eller ej.

Ordnar klubben gemensam transport, övernattning eller mat tillkommer kostnaden för denna till egenavgifterna ovan.

Klubben subventionerar deltagande i mästerskapstävlingar (SM, JSM och GP).

Masters står för samtliga kostnader.

Förhinder

Blir du sjuk eller får förhinder måste du meddela din tränare så fort som möjligt.

Mat och logi

Mat och logi beställs automatiskt till de tävlingar där det erbjuds av värdklubben. Till en del tävlingar anordnar US egen matlagning för att hålla nere kostnaden. Till vissa tävlingar erbjuds inte mat av värdklubben utan varje simmare måste ta med egen matsäck och då framgår det av US-PM. Anmäld simmare ska bo på av US anvisad logi.

Transport

Alla transporter förutsätt ske enligt US Trafikpolicy. Det innebär bland annat att föräldrarna ansvarar för att simmaren är på plats vid rätt tid. Till vissa tävlingar anordnar US gemensam transport och då framgår det av US-PM. Anmäld simmare ska i möjligaste mån åka med av US arrangerat transportmedel. Tränarna hjälper till att koordinera detta..

PM och övrig information

Ansvarig tränare skriver ett US-PM och lägger ut på hemsidan cirka en vecka före tävlingen. Detta PM innehåller all praktisk information om tider, transport, mat och logi.

Genomförande

Under själva tävlingen är det simmarens (eller förälderns) ansvar att simmaren är på rätt plats vid rätt tid. Senaste tid för anmälan till ansvarig tränare framgår av US-PM. Vanligen är det 20 minuter innan insim startar. Detta gäller inför varje pass om inte annat sägs. Missar man tiden och inte hör av sig till tränaren stryks man från passet.

Under själva tävlingen ansvarar simmarens tränare för att coacha simmaren. Det innebär att simmaren stämmer av förberedelser med tränaren och efter varje lopp går igenom loppet med tränaren. Därefter är det fritt fram för föräldrar och andra supportrar att komma med beröm och annan uppmuntran.

Bär US-kläder under hela tävlingen och framför allt vid prisutdelningar.

OBS! Om ditt barn blir sjuk, vill gå ned i träningsintensitet eller av någon annan anledning inte hänger med i den grupp ditt barn är placerat i

Varje simmare har sin bakgrund och det finns oftast förklaringar bakom. Vissa har haft otur med sjukdom som gör att man inte kunnat träna lika hårt. Vissa har fullt upp med andra aktiviteter och kan inte prioritera träningen. Vissa gillar inte att tävla vilket är ett krav i vissa grupper och vissa kanske inte tycker det är värt att träna så många pass i veckan som den grupp man är placerad i.

Dialogen mellan dig och ditt barn respektive ditt barn och barnets tränare är oerhört väsentlig att den sker kontinuerligt så att en eventuell övergång (temporär eller definitiv) till en sprintgrupp inte kommer som någon överraskning utan att det istället ses som ett led i ditt barns vidare utveckling.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub