US Simlinje

Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på erfarenhet, forskning, framtidsanalys och internationella modeller.

Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller motion och hälsa.

Simlinjen hjälper oss att utveckla individen så långt det är möjligt, både ur ett hälso- och elitperspektiv. Genom tydliga riktlinjer och innehåll för varje utvecklingsstadium utgör Simlinjen ett verktyg och stöd på vägen för att verka för svensk simnings framtida utveckling både när det gäller tillväxt av simmare, tränare samt föreningsstruktur.

Vi på US har från början utvecklat vår egen variant av simlinjen (se principer i nedanstående länk, denna beskrivning är dock bara att se som en illustration till hur vi på US först tänkte när vi beslöt oss för att börja arbeta med simlinjen).

Det är dock viktigt att påpeka att simlinjen är och förbli ett hjälpande verktyg och inte får uppfattas statiskt. Detta medför att vi vid vissa tidpunkter döper om våra grupperingar eller lägger till och tar bort grupper. Det är också viktigt när vi tittar på simlinjen att se till att genomflödet av simmare mellan simskola och tränings- och tävlingsgrupper fungerar på ett optimalt sätt, detta medför att vi flyttar upp simmare baserat på vår huvudtränares bedömning snarare än att vederbörande simmare nödvändigtvis klarar samtliga krav på en underliggande nivå. Utan denna dynamik skulle inte US kunna vara elitsatsande samtidigt som vi satsar på bredd.

Simlinjen på US

OBS! DETTA DOKUMENT VILL BARA ILLUSTRERA HUR VI PÅ US RESONERADE OCH TOLKADE SSF:S SIMLINJE NÄR VI BESLUTADE OSS FÖR ATT INFÖRA SIMLINJEN 2013. DE PERSONER SOM STÅR SOM ANSVARIGA PÅ SISTA SIDAN I DOKUMENTET BEHÖVER INTE VARA DESAMMA SOM ÄR ANSVARIGA FÖR RESPEKTIVE DEL IDAG. DOKUMENTET ÄR DOCK EN VIKTIG FÖRKLARINGSVARIABEL OCH BAKGRUND TILL ATT FÖRSTÅ VAD SIMLINJEN ÄR OCH STÅR FÖR! SOM DU SER ÄR DOKUMENTET OVAN EN INTERVJU SOM GJORDES I KLUBBTIDNINGEN PLUMS.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub