US Veteranerna


Ändamålet för föreningen är att sammanföra äldre manliga och kvinnliga medlemmar tillhörande Upsala Simsällskap samt ideellt och ekonomiskt stödja sällskapet samt att verka för ett gott kamratskap . US veteranerna är enligt US stadgar att jämställa med en sektion inom US.

Kontaktperson:

Birgitta Björk

E-post: Birgitta Björk

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub