Huvudstyrelse med ansvarsområden

Styrelsen består under 2019 av

Ordförande Anderas Kembler

Sekreterare Sheetal Parekh

Kassör Bo Andersson

Ledamot Lisa Viksten

Ledamot Ylva Stadell

Ledamot Anna Wetterbom

Ledamot Anna Holmström

Suppleant Bo Andersson


Arbetsutskott

Ordförande
Sekreterare
Kassör huvudstyrelsen E-post bo.andersson@upsalasim.nu

Ansvariga för styrelsens särskilda verksamhetsområden

Ekonomi: Bo Andersson

Organisation/Personal: /Andreas Kembler

Kommun/Fyrishov:

Satsningar framåt: /Andreas Kembler

Sponsor/avtal:

Sociala Media/Medlemshantering/Press:Lisa Viksten

Huvudstyrelsens sammanträden perioden 2019 - 2020

Styrelsemöte: 2019-04-02 Klubblokalen

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Stämmor

Årsstämma: 2019-03-

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub