Huvudstyrelse med ansvarsområden

Styrelsen består under 2023 av

Ordförande Leif Glantz

Sekreterare Vakant

Kassör Bo Andersson

Ledamot Jenny Call

Ledamot Selma Ramovic

Ledamot Andreas Kembler

Ledamot Jonas Wahlström

Ledamot Kristina Ahlgren


Suppleant Anders Fahlén Sundblad

Suppleant Joakim Bohman


Arbetsutskott

Ordförande
Sekreterare
Kassör huvudstyrelsen E-post bo.andersson@upsalasim.nu

Ansvariga för styrelsens särskilda verksamhetsområden

Ekonomi: Bo Andersson

Organisation/Personal: Leif Glantz

Kommun/Fyrishov: Leif Glantz, Cecilia Loqvist

Satsningar framåt: Leif Glantz

Sponsor/avtal:

Huvudstyrelsens sammanträden perioden 2023

Styrelsemöte: 2023-04-25

Styrelsemöte: 2023-05-30

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Stämmor

Årsstämma: 2022-03-29

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub