Huvudstyrelse med ansvarsområden

Styrelsen består under 2021 av

Ordförande Leif Glantz

Sekreterare Anna Wetterbom

Kassör Bo Andersson

Ledamot Lisa Viksten

Ledamot Selma Ramovic

Ledamot Andreas Kembler

Ledamot Anna Holmström

Suppleant


Arbetsutskott

Ordförande
Sekreterare
Kassör huvudstyrelsen E-post bo.andersson@upsalasim.nu

Ansvariga för styrelsens särskilda verksamhetsområden

Ekonomi: Bo Andersson

Organisation/Personal: Leif Glantz

Kommun/Fyrishov: Leif Glantz, Cecilia Loqvist

Satsningar framåt: Leif Glantz

Sponsor/avtal:

Sociala Media/Medlemshantering/Press:Lisa Viksten

Huvudstyrelsens sammanträden perioden 2021 - 2022

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Styrelsemöte:

Stämmor

Årsstämma: 2022-03-

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub