Knattekommittén (KK)

KK ansvarar för US simskoleverksamheten, genom att nivå och dagansvariga är aktiva på sin fritid i KK. KK skall verka för att sprida simkunnigheten inom ledarkadern och i föreningen. Detta skall göras genom simundervisning till barn enligt Svenska Simförbundets simlinje som anpassats efter Upsala Simsällskaps krav på en kvalitativ och pedagogisk simundervisning. Det innebär bland annat att simtekniska övningar sammanvävs med lek. Därmed strävar KK i första hand efter att barnen skall bli simkunniga enligt simkunnighetsdefinitionen, men även efter att möjliggöra för barn att gå vidare in i vår tränings- och tävlingsverksamhet efter avklarad simskola. Efter att ha klarat av Hajgruppen erbjuds simmare möjlighet att ta en plats i teknikgrupp.Till KK hör olika simskole- och träningsgrupper inom simlinjens nivåer U1-U2 (U3). Varje nivå har en person i KK som är ansvarig för nivån; minisim, simskola och knattesim. Utöver nivåansvariga ingår Dagansvariga ledare. Det är den dagansvariga du som förälder eller medföljare kontaktar om du har frågor eller funderingar. Dagansvarig hjälper då till att finna svaret, eller hänvisar dig rätt. Dagansvariga finns i den dagliga verksamheten för att avlasta ledarna som håller simkurserna.

För kontaktuppgifter se fliken Kontakt/Vi på US


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub