Simskolekommittén (SSK)

Tillsammans med US anställda simskoleansvariga ansvarar SSK för US simskoleverksamhet genom att dagansvariga är aktiva på sin fritid i SSK.

Simskolekommittén (SSK) skall verka för att sprida simkunnigheten inom ledarkadern och i föreningen. Detta skall göras genom simundervisning till barn enligt Svenska Simförbundets simlinje som anpassats efter Upsala Simsällskaps krav på en kvalitativ och pedagogisk simundervisning. Det innebär bland annat att simtekniska övningar sammanvävs med lek. Därmed strävar SSK i första hand efter att barnen skall bli simkunniga enligt simkunnighetsdefinitionen, men även efter att möjliggöra för barn att gå vidare in i vår tränings- och tävlingsverksamhet alternativt vattenpoloverksamhet efter avklarad simskola.

Efter att ha klarat av simskolegruppen Pigghaj/Rockan C erbjuds barnen möjlighet att ta en plats i teknikgrupp, Valhaj (märkestagning) eller Vattenpolo. Det är den dagansvariga du som förälder eller medföljare har möjlighet att prata med på plats vid bassängen, och annars kontaktar du simskoleansvarig på simskola@upsalasim.nu. Dagansvariga finns i den dagliga verksamheten för att avlasta ledarna som håller simkurserna.

Hör av er till simskola@upsalasim.nu för kontakt med Simskolekommittén (SSK).

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub