Tävlingskommittén (TK)

TK ansvarar för att arrangera US interna tävlingar. TK samarbetar tillsammans med SK i detta för att anpassa det interna tävlingsbehovet som är aktuellt. TK skall sträva efter att dessa tävlingar ger våra simmare god sportslig utveckling samt generera intäkter till US.

Vid större tävlingar, SUM-SIM, JSM, SM, tillsätts en projektgrupp bestående av personer från US olika kommittéer som har uppgifter att fylla i de olika arrangangemangen.

TK ansvarar även för utbildning av funktionärer samt för att, tillsammans med chefstjänstemannen och styrelsen, långsiktigt se över investeringsbehov i ny utrustning.

Organisatoriskt ingår också Trivselkommittén och US support i TK

US Support stöttar verksamheten genom att bl.a. arrangera fika- och klädförsäljning vid simtävlingarna, något som drar in viktiga inkomster och möjliggör resor/träningsläger etc för barnen i klubben. Försäljningen av kläder gäller produkter med klubbprofil; tröjor, badmössor, ryggsäckar mm. Vi köper in och ställer i ordning fika till Funktionärssamlingarna. Supportkommittén ingår organisatoriskt i Tävlingskommittén.

Trivselkommittén bistår vid egna arrangemang till exempel arrangerar US årshögtid, Vårplasket, Lucia samt ansvarar för diplom- och plakettutdelning vid årsmöte. Dessutom håller kommittén reda på US ceremonier, övriga högtider, arkiv mm. Trivselkommittén ingår organisatoriskt i Tävlingskommittén.

För kontaktuppgifter se fliken Kontakt/Vi på US

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub