Allmänna villkor och försäkring

Allmänna villkor o försäkring

Bekräftelse på bokning / Kallelse

När du bokar en kurs hos US får du en bekräftelse direkt på skärmen att ditt barn är anmält och då skapas också fakturan som du då kan betala direkt eller inom 5 dagar.

Ev avbokning/Återbetalningsregler

Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten skall ske via e-post.

Avbokning mer är 10 dagar innan kursstart är avgiftsfritt

Plats som bokats och avbokas via e-post senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 500:-.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurstillfället debiteras med hel kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall. Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena.

Ändrade tider

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 5 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Om försäkring

Om olyckan är framme är det bra att känna till att US aktiviteter är försäkrade hos Folksam via RF (RiksidrottsFörbundet).

Vid inträffad olycka ska du anmäla det så fort som möjligt till Folksam,
0771-960 960. Om skadeanmälan behöver kompletteras kontaktar Folksam oss.

De försäkringar som US har tecknat för våra aktiviteter och ledare är:
RFs Grundförsäkring
RFs Idrottsreseförsäkring
Simmarna är också försäkrade via Svenska Simförbundets olycksfallsförsäkring

Olycksfall inom Norden

Om det inträffar en olycka inom Norden behöver simmaren bara ange personnummer (gärna ID-kort om de har) samt bostadsadress för att få tillgång till sjukvård.

Olycksfall inom EU

Om du ska resa med oss inom EU är det bra om du har med dig Europeiskt sjukförsäkringskort för att hantera eventuella kostnader som uppstår i samband med olycksfall. Kortet är kostnadsfritt och det kan vara upp till 10 dagars leveranstid.

Olycksfall utanför EU

Vid olycksfall utanför EU kan Folksams försäkring "RFs idrottsreseförsäkring" alt SFFs olycksfalls försäkring täcka kostnader i samband med olyckan, beroende på vad det är för kostnader.

Ledare under läger och tävling

Under läger och tävling har vi alltid planerat för att om olyckan är framme ska det finnas möjighet för en ledare att bistå den som har drabbats. Det finns också möjlighet för ledaren att lägga ut för eventuella kostnader.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub