Tävlingsprogram 2022

Upsala Simsällskap har för avsikt att delta på/genomföra nedanstående tävlingar under 2022 års tävlingssäsong.

Vissa tävlingar har åldersgränser eller tidskrav så grupperna som anges nedan ska ses som målgrupp snarare än garanti för att hela den gruppen kommer att delta på en viss tävling.

I kolumnen "Avgift" framgår det vilka avgifter som kommer att debiteras de anmälda deltagarna från US. (Kostnad för externa deltagare framgår av inbjudan.) När det anordnas gemensam mat, logi och transport kommer egenavgiften för detta att presenteras i US-PM. Står det "Starter" kommer kostnaden för de starter simmaren anmält sig till att debiteras.

Datum Tävling OrtGrupper Ansvarig Inbjudan & PM Avgift Startlista Resultat
12 feb. US-Open
Alla åldrar
Uppsala T3,C,B,A,E Matilda Inbjudan
Ev. strykningar
PM
gratisStartlistaResultat
11-13 mars GP Kungsbacka uttagna Vitalik 50%Resultat
6 mars Poängsim 3, 2021-2022
Alla åldrar
Uppsala T,TT Matilda Inbjudan
Information US T-grupper
US PM
gratisStartlistaResultat
Poäng 3
Poäng 1 - 3
12-13 mars Ungdoms GP 2 (50m)
2009 och äldre
Eskilstuna C,B,A Torbjörn Inbjudan egenStartlistaResultat
26-27 mars Västerås Meet 2022
2009 och äldre
Västerås C,B,A,E Vitalik Inbjudan
US PM
PM
egenStartlistaResultat
2 april Tureberg Knatte Cup
2007 och yngre
Sollentuna T3,TT,C Matilda Inbjudan
US PM
PM
egenStartlistaResultat
8-10 april
Järfälla Nationella
13 år och äldre
Järfälla C,B,A,E Vitalik Inbjudan egenStartlistaResultat
9-12 april Swim Open Stockholm kvalade Vitalik 50%StartlistaResultat
april Bergen/Finland Open Bergen/ Helsinki uttagna Vitalik 50%
7 maj Vårsimiaden
2010 och yngre
Bollnäs T2,T3,C Matilda Inbjudan
US PM
PM
egenStartlistaResultat
8 maj Poängsim 4, 2021-2022
Alla åldrar
Uppsala T,TT Matilda Inbjudan
Information US T-grupper
gratisStartlistaResultat
Poäng 4
Poäng 1-4
13-15 maj Jöns Svanbergsimmet
50m 2022
Alla åldrar
Uppsala C,B,A,E Torbjörn Inbjudan
PM
gratisStartlistaResultat
4-5 juni DM/JDM (50m) Eskilstuna kvalade Vitalik egen
29 juni-3 juli SM/JSM (50m) Linköping uttagna Vitalik gratis
13-17 juli Sum-Sim (50m) Norrköping kvalade Vitalik gratis
1-3 juli Head Summer Cup Stockholm C,B,A,E Matilda Inbjudan egen
9-10 juli NUM Tallin uttagna Vitalik gratis
5-10 juli JEM Romanier uttagna Vitalik gratis
13 aug. Öppet Vatten JSM/SM Malmö Tävling, Mästerskap Emma egen
10-11 sept. Jöns Svanbergsimmet
25m 2022
Uppsala T3, Tävling, Mästerskap Vitalik Inbjudan
PM
gratisStartlistaResultat FINA-poäng
24-25 sept. Wadköpingsdoppet 2022 Örebro Tävling, Mästerskap Torbjörn Inbjudan
US PM
egenResultat
23-25 sept. GP 1 Väsby Mästerskap Vitalik egen
2 okt. Simma för ett leende (Sponsorsim) Uppsala Alla
8-9 okt. DM/JDM (25m) Västerås kvalade Vitalik PM
US-PM
egenStartlista
15-16 okt. UGP 3 Falun Tävling gul/röd, Mästerskap Inbjudan egenStartlistaResultat
16 okt. Poängsim 1, 2022-2023Uppsala T, TT Matilda Inbjudan
US PM
gratisStartlistaResultat
Poäng 1
Poäng 1-1
22 okt. Aquarapid Knattesim 2022 Sundbyberg T3, Tävling grönMatilda Inbjudan
PM
US PM
egenStartlista
28-30 okt. GP 2
Ystad
uttagna
Vitalik
50%
12-13 nov. Sum-Sim Region Örebro Tävling, Mästerskap Vitalik egen
23-27 nov. SM/JSM 825) Stockholm uttagna Vitalik gratis
27 nov. Poängsim 2, 2022-2023 Uppsala T, TT Matilda Inbjudan egenResultat
Poäng 2
Poäng 1-2
3-4 dec. Sparbanken Rekarne
Simcup & TYR Sprint
Eskilstuna Tävling, Mästerskap Torbjörn egen
3 dec. Höstsimiaden Region
Tvl omr 1
Söderhamn T2,T3, Tävling grön Matilda Inbjudan egen
10-11 dec. NM norden uttagna Vitalik gratis
11 dec. US KM 2022 Uppsala Alla Matilda Inbjudan
US PM
gratisStartlista
16-18 dec. Sum-Sim Riks Helsingborg kvalade Vitalik gratis
Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub