Teknikgrupper

Vår teknikskola är öppen för alla som är simkunniga enligt den nordiska definitionen, dvs. falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter i ryggläge. Man ska dessutom kunna grunderna i samtliga simsätt. Det innebär 25 meter av crawl, bröst och rygg samt grunderna i en fjärilsliknande rörelse.

Det vanligaste "förstagruppen" för nya simmare är dock en av våra knattesimsgrupper där man jobbar med att befästa simkunnigheten och introducerar grunderna i samtliga simsätt.

Anmälan och betalning för teknikskolan

Plats som avbokas via e-post senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 500:-.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
Avhopp av kurs och meddelande via e-post efter andra erbjudna kurstillfället debiteras med hel kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.
Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena.

Om plats ska avbokas ska detta ske via mejl till sk@upsalasim.nu

Teknik 1-3

Teknikskolan är uppdelad i tre nivåer och man simmar vanligen 1-2 terminer i varje nivå. Det är viktigt att ha uppnått rätt teknisk nivå innan flytt för att undvika överbelastningsskador. Vi gör en individuell bedömning av varje simmare vilket gör att vissa simmar fler eller färre terminer på respektive nivå.

Grupp Ålder Nivå Träning
Teknik 1 7-9 U3:1 2x60 min
Teknik 2 8-10 U3:2 3x60 min + 30 min land
Teknik 3 9-12 U3:3 3x90 min + 60 min land

Åldern i tabellen ovan ska bara ses som en inriktning. Nivån i respektive grupp är tänkt att följa motsvarande utvecklingsnivå såsom den beskrivs i vår anpassning av Simlinjen.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub