US kommittéer

Simskolekommittén (SSK) ansvarar för minisim och simskola

simskola@upsalasim.nu

Ordförande Matilda Bohman

Sekreterare Jenny Fjärstedt

Kassör Ingegerd Andersson

Birgitta Björk

Mia Milic

Tillsammans med US anställda simskoleansvariga ansvarar SSK för US simskoleverksamhet genom att dagansvariga är aktiva på sin fritid i SSK. Simskolekommittén (SSK) skall verka för att sprida simkunnigheten inom ledarkadern och i föreningen. Detta skall göras genom simundervisning till barn enligt Svenska Simförbundets simlinje som anpassats efter Upsala Simsällskaps krav på en kvalitativ och pedagogisk simundervisning. Det innebär bland annat att simtekniska övningar sammanvävs med lek. Därmed strävar SSK i första hand efter att barnen skall bli simkunniga enligt simkunnighetsdefinitionen, men även efter att möjliggöra för barn att gå vidare in i vår tränings- och tävlingsverksamhet alternativt vattenpoloverksamhet efter avklarad simskola.


Simkommittén (SK) ansvarar för teknik-, tränings- och tävlingsgrupper inom simning

sk@upsalasim.nu

Simkommittén (SK) ansvarar för och leder US teknik- träning- och tävlingsverksamhet för simning tillsammans med den anställda personalen. SK ansvarar för att alla våra ledare och tränare har goda kunskaper om hur barn och ungdomar tränas i simning, från de yngsta nybörjarna till våra elitsatsande tävlingssimmare, och hur tävlingar vävs in i träningen för att utgöra ett pedagogiskt stöd. SK planerar för den externa tävlingsverksamheten, allt ifrån olika inbjudningstävlingar till de olika mästerskapstävlingarna så som Simiaden, DM, SUM-SIM, Junior-SM och SM.


Vattenpolokommittén ansvarar för vattenpoloverksamheten

vattenpolo@upsalasim.nu

Ordförande Mary Dimopoulos


Tävlings- och supportkommittén ansvarar för de tävlingar inom simning vi arrangerar

tk@upsalasim.nu

Ansvariga Per Rydåker och Ulrik Lötberg

Tävlings- och supportkommittén ansvarar för att arrangera US interna simtävlingar med allt vad det innebär (ex. fikaförsäljning, funktionärer och förberedelser inför). TK samarbetar tillsammans med SK i detta för att anpassa det interna tävlingsbehovet som är aktuellt. TK skall sträva efter att dessa tävlingar ger våra simmare god sportslig utveckling samt generera intäkter till US. Vid större tävlingar, SUM-SIM, JSM, SM, tillsätts en projektgrupp bestående av personer från US olika kommittéer som har uppgifter att fylla i de olika arrangangemangen.


Trivselkommittén ansvarar för US traditioner och motsvarande arrangemang

kansli@upsalasim.nu


Är du intresserad av att engagera dig i en av våra kommittéer? Kontakta engagemang@upsalasim.nu.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub