Minisim 2-3 år

Minsim är i vissa fall ett fortsättningssteg efter babysim medan i andra fall ett första steg innan simskolan. På minsimmet deltar en förälder/medföljare per barn i vattnet. Du som förälder/medföljare har här en viktig roll i barnets utveckling av vattenvana och grundrörelser. Samspelet mellan barn och förälder/medföljare är central, därför är det också viktigt att samma vuxen går med barnet varje gång. Ni kan läsa nedan om vår nybörjarkurs och fortsättningskurs i minisimmet.


Minisim nybörjare

Förkunskaper: Barnet har fyllt 2 år.

Ålder: 2-3 år

Bassäng: Träningsbassängen

Hur träningen bedrivs: Minsimmet bedrivs genom glädje, lek och övningar för att barnet ska skapa en god vattenvana. En förälder per barn deltar i vattnet.

Målsättning:

  • Hoppa från kant.
  • Bubbla på vattenytan.
  • Doppa öronen, näsan och munnen.
  • Doppa huvudet under vattnet.

Lektionstid: 30 minuter (30 minuter i vattnet)

___________________________________________________________________________________________________________________

Minisim fortsättning

Förkunskaper: Barnet har fyllt 2 år och gått i gruppen "Minisim nybörjare" samt klarat gruppens mål.

Ålder: 2-3 år

Bassäng: Träningsbassängen

Hur träningen bedrivs: Minsimmet bedrivs genom glädje, lek och övningar för att barnet ska skapa en god vattenvana. En förälder per barn deltar i vattnet.

Målsättning:

  • Glida på vattenytan med ansiktet i vattnet i 5 sekunder.
  • 5 meter benspark i rygg- och magläge.
  • Bubbla under vattenytan samtidigt som barnet doppar huvudet.
  • Flyta i rygg- och magläge i 5 sekunder.

Lektionstid: 30 minuter (30 minuter i vattnet)

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub