Idrottsgymnasium

Celsiusskolan och Upplands Idrottsförbund i samarbete med olika underentreprenörer inom idrotten har under många år erbjudit utbildningar där eleverna kan kombinera sina gymnasiestudier med en idrottssatsning på både riks- nationell- och lokalnivå.


NIU - Nationell Idrottsutbildning

Inom Ekonomi-, Handel-, Naturvetenskap- och Samhällsvetenskapsprogrammen kan du välja Idrottskurser.

Här får du möjlighet att kombinera gymnasiestudier med din elitidrottssatsning. Studieupplägget är flexibelt vilket kräver mer självstudier. På NIU kan du läsa upp till 700 poäng idrottsrelaterade kurser. 200 poäng av dessa är valbara kurser.

NIU BROSCHYR 2015


LIU - Lokal idrottsutbildning

För dig som är aktiv idrottsutövare kan LIU - lokal idrottsutbildning vara ett bra alternativ. Du kan välja vilket program du vill i kombination med LIU

Väljer du LIU kommer du under årskurs 1, 2 och 3 läsa 200p idrottskurser.

Idrott och hälsa 1 - specialisering 100p (praktisk kurs)

Idrott och hälsa 2 - specialisering 100p (praktisk kurs)

Du har möjlighet att välja fler idrottskurser till årskurs 3 som programfördjupning eller utökad kurs. Kurser som går att välja till är:

  • Pedagogiskt Ledarskap 100p
  • Träningslära 1 100p

LIU BROSCHYR 2015

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub