Idrottsgymnasium

Celsiusskolan och Upplands Idrottsförbund i samarbete med olika underentreprenörer inom idrotten har under många år erbjudit utbildningar där eleverna kan kombinera sina gymnasiestudier med en idrottssatsning på både riks-, nationell- och lokalnivå.


NIU - Nationell Idrottsutbildning

På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng.

En nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ger elitidrottare möjlighet att genomföra en satsning mot nationell elit.

Samverkansavtal - Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om du vill söka till NIU och inte är folkbokförd i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand. Ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun och hemkommunen kan upprättas om det inte redan finns ett sådant - och det kan ge eleven rätt att bli mottagen i första hand. Kontakta din hemkommun för mer information.


LIU - Lokal idrottsutbildning

För dig som är aktiv idrottsutövare kan LIU- lokal idrottsubildning vara ett alternativ. LIU ger dig möjlighet att på dagtid kombinera dina studier med kurser inom din idrott. Väljer du LIU kommer du under årskurs 1, 2 och 3 läsa 200 poäng idrottskurser.


Mer information finns på Celsiusskolans hemsida HÄR.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub