Simskola 4-15 år

Vi har sex nivåer i simskolan för barn som är 4-15 år gamla. Om ni tidigare har gått på simskola hos oss får ni en rekommendation på aktuell grupp för barnet till nästa period vid periodsavslut (står på baksidan av det diplom som barnet tilldelas vid sista lektionen). Om ni inte har gått tidigare på simskola hos oss väljer ni grupp utifrån förkunskaperna som finns för respektive simskolenivå.


Att ni väljer rätt gruppnivå är av STOR VIKT! Om ditt barn anmäls till fel nivå finns det ingen garanti på att vi kan flytta barnet till rätt nivå. Maila oss gärna på simskola@upsalasim.nu för rådfrågning.

OBS! Det krävs oftast att barnet går minst två perioder på flertalet av nivåerna i simskolan.


Baddare (nivå 1)

Förkunskaper: Barnet har fyllt 4 år alternativt fyller 4 år under simskoleperioden samt ska klara av att vara i en grupp med andra barn utan sin förälder/medföljare.

Ålder: 4-7 år (från 7 år erbjuder vi nivån Rockan A som är nybörjare för barn som är 7 år och äldre , se längre ner på denna sida)

Bassäng: Undervisningsbassängens (UV) grunda del.

Hur träningen bedrivs: Genom glädje, lek och övningar för att barnet ska skapa en god vattenvana.

Målsättning:

 • Doppa hakan, öronen och munnen i vattnet.
 • Doppa hela huvudet under vattenytan.
 • Bubbla på och under vattenytan.
 • Hoppa från kant.
 • Glida i magläge med ansiktet i vattnet i 5 sekunder.

Simmärkesmål: Baddaren grön, Baddaren blå och Baddaren gul.

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Sköldpadda (nivå 2)

Förkunskaper: Barnet har fyllt 4 år och har klarat målen för nivån "Baddare".

Ålder: 4-7 år (från 7 år erbjuder vi nivån Rockan A som är nybörjare för barn som är 7 år och äldre , se längre ner på denna sida)

Bassäng: Undervisningsbassängens (UV) grunda del (kan förekomma undantag).

Hur träningen bedrivs: Genom glädje, lek och övningar för att barnet ska skapa en god vattenvana där barnen också börjar lära sig grunderna i olika simsätt.

Målsättning:

 • Flyta 5 sekunder i rygg- och magläge.
 • Flyta 5 sekunder i ryggläge för att sedan rotera och flyta 5 sekunder i magläge.
 • Simma 5 meter ryggsim eller crawl.
 • Hämta föremål på botten med båda händerna.

Simmärkesmål: Sköldpaddan och Bläckfisken.

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Tofspingvin (nivå 3)

Förkunskaper: Barnet har fyllt 4 år och klarat målen för nivåerna "Baddare" och "Sköldpadda".

Ålder: 4-8 år (från 8 år erbjuder vi nivån Rockan B steg 3 som är motsvarande Tofspingvin, se längre ner på denna sida)

Bassäng: Undervisningsbassängens (UV) djupa del.

Hur träningen bedrivs: Genom glädje, lek och övningar för att barnet ska lära sig att koordinera armtag och bentag samt lära sig grunderna i ryggsim och crawl.

Målsättning:

 • Flyta 10 sekunder i rygg- och magläge på grunt och djupt vatten.
 • Simma 10 meter ryggsim och crawl på grunt och djupt vatten.
 • Hoppa från kant på grunt och djupt vatten.

Simmärkesmål: Pingvinen silver, Pingvinen guld, Simsättsmärke crawl och Simsättsmärke ryggsim.

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Kejsarpingvin (nivå 4)

Förkunskaper: Barnet har fyllt 5 år och klarat målen för nivåerna "Baddare", "Sköldpadda" och "Tofspingvin".

Ålder: 5-8 år (från 8 år erbjuder vi nivån Rockan B steg 4 som är motsvarande Kejsarpingvin, se längre ner på denna sida)

Bassäng: Undervisningsbassängens (UV) djupa del eller simhallen bana 19-20 (väljs av dig som förälder vid anmälan).

Hur träningen bedrivs: Genom lek och olika övningar för att barnet ska vidareutveckla ryggsim och crawl. Vi introducerar även bröstsim och jobbar även med att barnen ska känna en säkerhet på djupt vatten.

Målsättning:

 • Simma 25 meter ryggsim, bröstsim eller crawl.
 • Simma 15 meter av de två simsätt som barnet ej simmar 25 meter av.
 • Simma 10 meter bröstsim.
 • Frånskjut i rygg- och magläge under vattenytan följt av 3 kickar.
 • Dyka från kant.

Simmärkesmål: Silverfisken och Simsättsmärke bröstsim

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Clownfisk (nivå 5)

Förkunskaper: Barnet har fyllt 5 år och klarat målen för nivåerna "Baddare", "Sköldpadda", "Tofspingvin" och "Kejsarpingvin".

Ålder: 5-10 år (från 8 år erbjuder vi nivån Rockan C som är motsvarande Clownfisk och Pigghaj, se längre ner på denna sida)

Bassäng: Simhallen bana 19 och 20.

Hur träningen bedrivs: Genom olika övningar vidareutvecklar vi tekniken i ryggsim, crawl och bröstsim.

Målsättning:

 • Simma 25 meter ryggsim, bröstsim och crawl.
 • Simma 50 meter ryggsim, bröstsim eller crawl.
 • Dyka från kant följt av 3 kickar under vattenytan.

Simmärkesmål: Guldfisken

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Pigghaj (nivå 6)

Förkunskaper: Barnet har fyllt 5 år och klarat målen för nivåerna "Baddare", "Sköldpadda", "Tofspingvin", "Kejsarpingvin" och "Clownfisk".

Ålder: 6-10 år (från 8 år erbjuder vi nivån Rockan C som är motsvarande Clownfisk och Pigghaj, se längre ner på denna sida)

Bassäng: Simhallen bana 19 och 20 alternativt bana 1 och 2 (detta beror på dag).

Hur träningen bedrivs: Detta är sista steget innan teknikskolan/Valhaj (märkestagning)/vattenpolo. Vi jobbar därav mot att barnet ska bli simkunnigt enligt den nordiska definitionen, det vill säga falla i vattnet och kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Genom olika övningar vidareutvecklar vi även tekniken i ryggsim, crawl och bröstsim samt introducerar fjärilssim.

Målsättning:

 • Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Simmärkesmål: Hajen brons, Hajen silver, Hajen guld, Simborgarmärket, Vattenprovet och Simsättsmärke fjärilssim.

Lektionstid: 1h (10 minuter samling på land + 45 min i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Rockan A (nivå 1-2)

Förkunskaper: Barnet är 7-15 år

Ålder: 7-15 år

Bassäng: Undervisningsbassängens (UV) djupa del eller simhallen bana 19-20 (beroende på termin).

Hur träningen bedrivs: Genom glädje, lek och övningar för att barnet ska skapa en god vattenvana där barnen också börjar lära sig grunderna i olika simsätt.

Målsättning:

 • Doppa hakan, öronen och munnen i vattnet.
 • Doppa hela huvudet under vattenytan.
 • Bubbla på och under vattenytan.
 • Hoppa från kant.
 • Glida i magläge med ansiktet i vattnet i 5 sekunder.
 • Flyta 5 sekunder i rygg- och magläge.
 • Flyta 5 sekunder i rygg för att sedan rotera och flyta 5 sekunder i magläge.
 • Simma 5 meter valfritt simsätt.

Simmärkesmål: Baddaren grön, Baddaren blå, Baddare gul, Sköldpaddan och Bläckfisken.

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Rockan B steg 3 (nivå 3)

Rockan B steg 3 är motsvarande Tofspingvin fast för barn som är 8-15 år.

Förkunskaper: Barnet är 8-15 år och vågar doppa huvudet utan problem, kan flyta i rygg- och magläge minst 5 sekunder samt bubbla på och under vattenytan utan problem.

Ålder: 8-15 år

Bassäng: Simhallen bana 19 och 20

Hur träningen bedrivs: Genom olika övningar för att barnet ska vidareutveckla ryggsim och crawl.

Målsättning:

 • Flyta 10 sekunder i rygg- och magläge på grunt och djupt vatten.
 • Simma 10 meter ryggsim och crawl på grunt och djupt vatten.
 • Hoppa från kant på grunt och djupt vatten.

Simmärkesmål: Pingvinen silver, Pingvinen guld, Silverfisken, Simsättsmärke ryggsim, Simsättsmärke crawl

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Rockan B steg 4 (nivå 4)

Rockan B steg 4 är motsvarande Kejsarpingvin fast för barn som är 8-15 år.

Förkunskaper: Barnet är 8-15 år och vågar doppa huvudet utan problem, kan flyta i rygg- och magläge minst 10 sekunder samt bubbla på och under vattenytan utan problem samt kan simma 10 meter ryggsim (ryggcrawl) och crawl.

Ålder: 8-15 år

Bassäng: Simhallen bana 19 och 20

Hur träningen bedrivs: Genom lek och olika övningar för att barnet ska vidareutveckla ryggsim och crawl. Vi introducerar även bröstsim och jobbar även med att barnen ska känna en säkerhet på djupt vatten.

Målsättning:

 • Simma 25 meter ryggsim, bröstsim eller crawl.
 • Simma 15 meter av de två simsätt som barnet ej simmar 25 meter av.
 • Simma 10 meter bröstsim.
 • Frånskjut i rygg- och magläge under vattenytan följt av 3 kickar.
 • Dyka från kant.

Simmärkesmål: Silverfisken och Simsättsmärke bröstsim

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

_________________________________________________________________________________________________________

Rockan C (nivå 5-6)

Rockan C är motsvarande Clownfisk och Pigghaj för barn som är 8-15 år.

Förkunskaper: Barnet är 8-15 år och är vattenvan samt trygg på djupt vatten. Barnet kan även simma minst 15 meter korrekt ryggsim, bröstsim och crawl samt 25 meter av ett simsätt.

Ålder: 8-15 år

Bassäng: Simhallen bana 19 och 20 alternativt bana 1 och 2 (detta beror på dag).

Hur träningen bedrivs: Detta är sista steget innan teknikskolan/Valhaj/vattenpolo. Vi jobbar därav mot att barnet ska bli simkunnigt enligt den nordiska definitionen (det vill säga falla i vattnet och kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge). Genom olika övningar vidareutvecklar vi även tekniken i ryggsim, crawl och bröstsim samt introducerar fjärilssim.

Målsättning:

 • Simma 25 meter ryggsim, bröstsim och crawl.
 • Simma 50 meter ryggsim, bröstsim eller crawl.
 • Dyka från kant följt av 3 kickar under vattenytan.
 • Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Simmärkesmål: Guldfisken, Hajen brons, Hajen silver, Hajen guld, Simborgarmärket, Vattenprovet och Simsättsmärke fjärilssim

Lektionstid: 1h (10 minuter samling på land + 45 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)


_________________________________________________________________________________________________________

Delfinen

Förkunskaper: Barnet är 7-15 år samt har gått på annan simskola och lärt sig att simma 50 meter bröstsim eller längre.

Barnet har även en grundläggande vattenvana och kan:

 • Doppa hakan, öronen och munnen i vattnet.
 • Doppa hela huvudet under vattenytan.
 • Bubbla på och under vattenytan.
 • Hoppa från kant.
 • Glida i magläge med ansiktet i vattnet i 5 sekunder.

Ålder: 7-15 år

Bassäng: Simhallen bana 19-20

Hur träningen bedrivs: Genom glädje, lek och olika övningar övar vi tekniken i ryggsim (ryggcrawl) och crawl samt introducerar fjärilssim.

Målsättning:

 • 25 meter korrekt ryggsim (ryggcrawl).
 • 25 meter korrekt crawl.
 • Frånskjut i rygg- och magläge under vattenytan följt av 3 kickar.
 • Dyka från kant.

Simmärkesmål: Silverfisken, Simsättsmärke ryggsim och Simsättsmärke crawl

Lektionstid: 45 minuter (10 minuter samling på land + 30 minuter i vattnet + 5 minuter samling på land)

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub