Allmänna villkor och försäkringar

Bekräftelse på bokning

När du bokar en kurs hos US simskola och teknikskola får du en bekräftelse direkt på skärmen att ditt barn är anmält och då skapas också fakturan som du då kan betala direkt eller inom 5 dagar.


Ev. avbokning/Återbetalningsregler

Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten skall ske via mail. För avbokning för simskolan skickar man ett mail till simskola@upsalasim.nu, vid avbokning för teknikskolan, tävlings- eller träningsverksamheten skickar man ett mail till sk@upsalasim.nu och vid avbokning för vattenpolo skickar man ett mail till vattenpolo@upsalsim.nu.

Avbokning mer är 10 dagar innan kursstart är avgiftsfritt.

Plats som bokats och avbokas via mail senare än 10 dagar innan kursstart debiteras med 500:-.

Avhopp av kurs och meddelande mail efter första erbjudna kurstillfället debiteras med halv kursavgift samt medlemsavgift i förekommande fall.

Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar de missade tillfällena.


Ändrade tider eller inställd grupp

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 5 st. I första han försöker vi hitta en likvärdig kurs. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.


Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.

Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information skickar ni ett mail till kansli@upsalasim.nu.


Om försäkring

Om olyckan är framme är det bra att känna till att US aktiviteter är försäkrade hos Folksam via RF (Riksidrottsförbundet). Vid inträffad olycka ska du anmäla det så fort som möjligt till Folksam, 0771-960 960. Om skadeanmälan behöver kompletteras kontaktar Folksam oss.

De försäkringar som US har tecknat för våra aktiviteter och ledare är:

RFs Grundförsäkring

RFs Idrottsreseförsäkring

Simmarna är också försäkrade via Svenska Simförbundets olycksfallsförsäkring.

Ovanstående försäkringar ingår i medlemsavgiften. Därav viktigt att den avgiften betalas.

Olycksfall inom Norden

Om det inträffar en olycka inom Norden behöver simmaren bara ange personnummer (gärna ID-kort om de har) samt bostadsadress för att få tillgång till sjukvård.

Olycksfall inom EU

Om du ska resa med oss inom EU är det bra om du har med dig Europeiskt sjukförsäkringskort för att hantera eventuella kostnader som uppstår i samband med olycksfall. Kortet är kostnadsfritt och det kan vara upp till 10 dagars leveranstid.

Olycksfall utanför EU

Vid olycksfall utanför EU kan Folksams försäkring "RFs idrottsreseförsäkring" alt SFFs olycksfalls försäkring täcka kostnader i samband med olyckan, beroende på vad det är för kostnader.

Ledare under läger och tävling

Under läger och tävling har vi alltid planerat för att om olyckan är framme ska det finnas möjlighet för en ledare att bistå den som har drabbats. Det finns också möjlighet för ledaren att lägga ut för eventuella kostnader.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub