Allmänna villkor och försäkringar

Bekräftelse på anmälan via MyClub

När du bokar en aktivitet hos Upsala Simsällskap via en anmälan i MyClub får du en bekräftelse direkt på skärmen att du/ditt barn är anmäld. Då skapas också fakturan som du då kan betala direkt eller inom 5 dagar. Fakturan finner du under fliken "Fakturor" på MyClubkontot som är kopplat till personen som är anmäld.

OBS! I teknikskolan samt tränings- och tävlingsverksamheten har man 20 dagar på sig att betala fakturan när en anmälan via MyClub har gjorts.


Avbokning- och återbetalningsregler

Alla eventuella avbokningar eller önskemål om byten skall ske via mail.

Avbokning minisim, simskola, Valhaj: simskola@upsalasim.nu

Avbokning teknikskola samt tävlings- och träningsverksamheten: sk@upsalasim.nu

Avbokning simdagläger: sk@upsalasim.nu

Avbokning vattenpolo: vattenpolo@upsalsim.nu

  • Avbokning 10 dagar eller mer innan start av aktivitet återbetalar vi hela avgiften minus 100 kr i administrationsavgift.
  • Avbokning 9-1 dagar innan start av aktivitet debiteras med 500 kr samt 100 kr i administrationsavgift.
  • Avbokning av aktivitet efter första erbjudna tränings- eller lektionstillfället debiteras med halv avgift samt 100 kr i administrationsavgift.
  • Avbokning från och med andra erbjudna tränings- eller lektionstillfället debiteras full avgift.

Vid avbokning på grund av långvarig sjukdom/skada (ej enstaka tillfällen) där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av avgiften som motsvarar de missade tillfällena. Dock maximalt hälften av den totala avgiften.

OBS! Medlemsavgiften som betalas en gång per år betalas aldrig tillbaka oavsett när avbokningen sker.


Ändrad tid eller inställd grupp

Minisim, simskola, Valhaj: Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före start om deltagarantalet är färre än 5 deltagare.

Teknikskola samt tävlings- och träningsverksamheten: Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före start om deltagarantalet är färre än 10 deltagare.

Simdagläger: Vi kan tvingas ställa in en aktivitet före start om deltagarantalet är färre än 10 deltagare.

I första hand försöker vi alltid hitta en likvärdig grupp. Om ej likvärdig grupp hittas, oavsett dag eller tid, har ni rätt att återfå hela deltagaravgiften.


Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Enligt vår integritetspolicy som godkänns av dig som medlem/vårdnadshavare vid registrering i vårt medlemssystem MyClub.


Om försäkring

Om olyckan är framme är det bra att känna till att US aktiviteter är försäkrade hos Folksam via RF (Riksidrottsförbundet). Vid inträffad olycka ska du anmäla det så fort som möjligt till Folksam, 0771-960 960. Om skadeanmälan behöver kompletteras kontaktar Folksam oss.

De försäkringar som US har tecknat för våra aktiviteter och ledare är:

  • RFs Grundförsäkring
  • RFs Idrottsreseförsäkring
  • Simmarna är också försäkrade via Svenska Simförbundets olycksfallsförsäkring.

OBS! Ovanstående försäkringar ingår i medlemsavgiften. Därav viktigt att den avgiften betalas.


Olycksfall inom Norden

Om det inträffar en olycka inom Norden behöver simmaren bara ange personnummer (gärna ID-kort om de har) samt bostadsadress för att få tillgång till sjukvård.

Olycksfall inom EU

Om du ska resa med oss inom EU är det bra om du har med dig Europeiskt sjukförsäkringskort för att hantera eventuella kostnader som uppstår i samband med olycksfall. Kortet är kostnadsfritt och det kan vara upp till 10 dagars leveranstid.

Ledare under läger och tävling

Under läger och tävling har vi alltid planerat för att om olyckan är framme ska det finnas möjlighet för en ledare att bistå den som har drabbats. Det finns också möjlighet för ledaren att lägga ut för eventuella kostnader.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub